Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sedaj pa preberi del, ko k Tinčku in Olgi pride Vanč.

Kako se vede Vanč? Opiši njegovo vedenje.

Čigav odgovor sproži Vančevo jezo? Dopolni.

Vančevo jezo sproži {Tinčkov;Olgin} in {Olgin;Tinčkov} odgovor na njegov pozdrav.

Česa po Vančevem mnenju ne znata Tinček in Olga? Izberi pravilni odgovor.

Kateri pozdravi so po novem ustrezni in kateri ne? Ustrezno jih razvrsti.

Bog daj! Ljubi bog! Smrt fašizmu! Svoboda narodu!

Neustrezni

Ustrezni

Kako nate učinkuje del, ko Vanč Tinčka in Olgo uči novega pozdravljanja? Izberi ustrezno rešitev.

Komično. Tragično.

Kateri del besedila kaže na to, da je tudi Vanč spremenil svoje nazorsko prepričanje? Označi ga.

Kako pa ta del učinkuje nate? Izberi ustrezno rešitev.

Komično. Tragično.

Kam glede na to, da je v besedilu opazna komična perspektiva, uvrščamo besedilo Moj ata, socialistični kulak? Dopolni.

Besedilo Moj ata, socialistični kulak je komedija .

Ali meniš, da je avtor tudi z izborom imen nakazal komično perspektivo? Odgovori in svoj odgovor utemelji.

<NAZAJ
>NAPREJ447/463