Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
10.

Kako si razlagaš odebeljeni del besedila? Odgovor zapiši v okvirček.

»O, nič,« sem dejal, »samo čudim se, ker nisem vedel, da ima pri vas sir iste lastnosti kot kafra: če pride na zrak, skopni

S katerim pregovorom lahko povežemo zgornji del besedila? Dopolni pregovor tako, da pravilni začetek povlečeš v prazen okvirček

kot kafra.
Izginil je Odvihral je Izpuhtel je Izgubil se je

11.

V kakšnem odnosu sta pripovedovalec in Cesare? V okvirček napiši zaokroženo besedilo, ki bo obsegalo največ 6 povedi.
Izpostavi pozitivno in negativno lastnost Cesarja in jo podkrepi z dokazom. Označi tudi pripovedovalca in razmisli o njunem medsebojnem odnosu. Je bilo v tem odnosu tudi kaj nenavadnega? Utemelji.

12.

Oglej si še slike slovenskih književnikov. Imena avtorjev poveži z ustreznimi fotografijami.

Fotografija 1
{Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič}
Fotografija 2
{Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec}
Fotografija 3
{Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič}
Fotografija 4
{Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc}
Fotografija 5
{Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder}
Fotografija 6
{Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar}
Fotografija 7
{Josip_Murn_Aleksandrov;Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček}
Fotografija 8
{Anton_Ingolič;Miško_Kranjec;Simon_Gregorčič;Prežihov_Voranc;Zofka_Kveder;Ivan_Tavčar;Tone_Pavček;Josip_Murn_Aleksandrov}

Kateri književniki so Kosmačevi sodobniki? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ499/547