Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
13.

Reši križanko.


1

Kako imenujemo smer v moderni, ki je uporabljala veliko simbolov?
2
Zapiši priimek prekmurskega socialnorealističnega pisatelja.
3
Kako imenujemo literarna besedila, ki jih je pesnik objavil v zbirki V gaju življenja?
4
Kako se imenuje reka, ob kateri je odraščal Ciril Kosmač?
6
France Bevk je v svojem romanu pisal o kaplanu, ki se je boril za rabo slovenskega jezika v času fašistične okupacije. Kako se je kaplan pisal?
7
Naslov ene izmed Kosmačevih novel je Balada o trobenti in ___________.
8
Katero nagrado so Kosmaču podelili po njegovi smrti?
9
Navedi pravo ime Prežihovega Voranca.
10
Kako imenujemo skupino literarnih besedil, v katero uvrščamo tudi roman?
11
Katero slovensko regijo je v svojih pripovedih predstavljal Kosmačev sodobnik France Bevk?

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ500/547