Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ciril Kosmač

Preberi besedili o Kosmačevem življenju in delu.

Kaj o Kosmaču drži in kaj ne drži? V trditvah najprej označi tri napake, nato jih popravi.

Rodil se je 28. 9. 1910 na Slapu ob Idrijci na Goriškem.
Pri devetnajstih je zaradi kraje prvič pristal v zaporu.
V Jugoslavijo je prebegnil zaradi fašističnega nadzora.
Kosmač je avtor zbirke črtic V gaju življenja.
Po Kosmačevih literarnih predlogah je bilo posnetih kar nekaj filmov.
Ustvarjal je istočasno kot France Bevk.

Preveri, katera dela je napisal Ciril Kosmač.

Novela

Prebrani odlomek je del besedila, ki ga uvrščamo med novele. Kaj je značilno za novelo? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Trditev Drži Ne drži
krajše oz. srednje dolgo pripovedno besedilo


izsek iz življenja glavnega junaka


ena glavna in malo stranskih književnih oseb


zgoščeno in napeto dogajanje


veliko dogodkov


krajši dogajalni čas


predvidljivi konci


veliko književnih oseb


veliko dogajalnih prostorov


možen preobrat v zgodbi


Novela je srednje dolgo pripovedno besedilo, krajše od romana ter daljše od črtice in slike. Pripovedovanje v noveli je dramatično in zgoščeno ter dopušča preobrat, ki mu sledi nepredvidljiv konec. Izpostavljen je nek ključni dogodek v življenju osrednje književne osebe.

Začetnik novele naj bi bil Giovanni Boccaccio, ki je napisal zbirko stotih novel Dekameron

<NAZAJ
>NAPREJ495/547