Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Socialni realizem

Kaj je značilnost realizma kot književnega obdobja? Izberi pravilni odgovor.

Kaj pomeni beseda socialni? Izberi pravilni odgovor. Pomagaš si lahko tudi s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika (SSKJ).

Reven. Bogat. Družben. Enakopraven.

Zakaj se v poimenovanju novega književnega obdobja ob besedi realizem pojavi beseda socialni oz. novi? Izberi pravilni odgovor.

Sociali realizem ali tudi novi realizem je oznaka za smer oz. književno obdobje, ki se je v slovenski književnosti razmahnilo med letoma 1930 in 1941.

Pozorno prisluhni posnetku in dopolni definicijo.

Od klasičnega realizma, ki se je v slovenski književnosti uveljavilo v {2.;drugi} polovici {19.;devetnajstega}   stoletja, se je obdobje socialnega realizma razlikovalo po tem, da je v ospredje postavljalo nacionalno in aktualno vsakdanjo stvarnost, z njo pa t. i. malega človeka, {kmeta;delavca} in {delavca;kmeta} .
Zaradi upovedovanja realnosti je bilo to obdobje, podobno kot klasični realizem, najbolj naklonjeno pripovedništvu . Prevladovala so krajša in daljša pripovedna besedila – {romani;novele;povesti} , {novele;romani;povesti} in {povesti;novele;romani} .
Avtorji so povečini prihajali iz obrobnih slovenskih regij – tolminske, goriške, koroške, {prekmurske;štajerske} in {štajerske;prekmurske} .

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ496/547