Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ekspeditorica Kakó jo je stiskal?
Zlodej
Kakor je pač navada ... in nató sva šla ...

Županja (Vsa ogorčena.) Šla? — Treba bi pač bilo, da bi za tak imeniten posel izbrali drugačne ljudi ... pripovedujeta, poglavitnih reči ne povesta.
Dacar (Tudi ogorčen.) Postavila bi se bila k oknu, vsak na svojo stran, in bi gledala naskrivoma ... če bi se ona ozrla, ali če bi se on ozrl, pa bi {počenila;počepniti} v senco in tiho čakala! Tako bi bil jaz storil in tako ti je bil dán ukaz, učitelj Šviligoj, neróda!

Pozorno preberi navodila in reši naloge. Ko nalogo rešiš, jo preveri in v skladu z navodili za vrednotenje ustrezno število točk vpiši v za to namenjen okvirček ob nalogi. Točke se bodo samodejno seštevale.

1. Kam uvrščamo prebrani odlomek? Izberi pravilni odgovor.

K prozi. K dramatiki. K poeziji.

Število doseženih točk: /1

S čim lahko utemeljiš izbrani odgovor? Napiši utemeljitev.

Število doseženih točk: /1

Česa v spodnjem odlomku osebe ne izgovorijo? Izberi ustrezne dele.

Število doseženih točk: /1

2. Ali so trditve o besedilu pravilne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Trditev Drži Ne drži
Besedilo je razdeljeno na poglavja.


Zaradi poimenovanj oseb lahko sklepamo, da se dogajanje ne odvija v našem času.


V odlomku kot glavni slogovni postopek prevladuje pripovedovanje.


Glavna književna oseba v izhodiščnem besedilu je župan.


Konkordata in Zlodeja igrata dva igralca.


Zlodej se predstavlja kot francoski učenjak/raziskovalec.


Število doseženih točk: /3

3. Kaj želijo prisotni izvedeti od učitelja? Izberi nepravilni odgovor.

Kaj sta umetnik in dekle delala? Kdo je Konkordat?
Ali sta bila umetnik in njegovo dekle oblečena? Kako je Umetnik objemal deklico?

Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ472/547