Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

4. Dacar v besedilu pravi, da bi bilo bolje, da bi namesto učitelja poslali pogledat koga, ki ima jezik razvozlan. Na kaj (v povezavi z učiteljem) namiguje s temi besedami? Odgovori v obliki povedi.

Število doseženih točk: /1

5. Kdo je avtor prebranega odlomka? V katerem literarnozgodovinskem obdobju je ustvarjal? Dopolni poved.

Pohujšanje v dolini šentflorjanski je napisal Ivan Cankar , ki je ustvarjal v obdobju moderna .

Število doseženih točk: /2

6. V največ 5 povedih obnovi dogajanje v prebranem odlomku.

Število doseženih točk: /7

7. Kakšno sceno bi potrebovali za uprizoritev odlomka? V sliko vstavi dva zahtevana elementa scene.


Število doseženih točk: /2
<NAZAJ
>NAPREJ473/547