Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

12. Kaj veš o avtorjih besedil, s katerima si se seznanil v tem preizkusu znanja, in o obdobju, v katerem sta nastali? Pod vsako podobo napiši ime in priimek književnika.

Josip Murn Aleksandrov
Ivan Cankar

Število doseženih točk: /2

13. Katere letnice in imena literarnih obdobij manjkajo na časovnici? Dopiši jih na ustrezna mesta.
 

1
1550
5
realizem
2
reformacja 6
1899
3
razsvetljenstvo 7
1945
4
romantika 8
sodobna književnost

Število doseženih točk: /2

14. Ali sta avtorja prebranih besedil sodobnika? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1

15. Kdo je še ustvarjal v njunem času? Izberi pravilne odgovore.

Dragotin Kette France Prešeren Zofka Kveder
Oton Župančič Janez Menart Valentin Vodnik

Število doseženih točk: /2
<NAZAJ
>NAPREJ475/547