Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

8. Poslušaj pesem.

Kakšna je deklica v pesmi? Opiši jo (pomagaj si s podatki v prvih dveh kiticah).


Število doseženih točk: /2

O čem govori zadnja kitica? V eni povedi s svojimi besedami povzemi vse, o čemer govori izpovedovalec v zadnji kitici.

Število doseženih točk: /2

9. Kateremu besedilu je po tematiki podobna Murnova pesem? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1

10. Je pesem Petnajst let lirska ali epska? Svoj odgovor utemelji.

Število doseženih točk: /1

11. Ponovno preberi 2. kitico pesmi in v njej označi pesniška sredstva. Najprej izberi spodaj navedeno ime pesniškega sredstva, nato ga označi v kitici.

Moja ljubica ima petnajst let,
oj petnajst lepih, mladih let;
nje hoja, smeh, bele roke
o teh mi letih govore.

Izberi pesniško sredstvo: okrasni pridevek; ponavljanje/epifora; poosebitev

Število doseženih točk: /2
<NAZAJ
>NAPREJ474/547