Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Kaj veš o slovenskih književnikih? V preglednico vpiši manjkajoče podatke.

Ime in
priimek književnika
Življenje in književno delo 
Naslov enega
književnega dela
France Prešeren
Življenje: Rodil se je v Vrbi , študiral pravo. Samostojno odvetniško pisarno je dobil v Kranju . Pisal je pesmi v času obdobja romantika
Turjaška Rozamunda
Ivan Cankar
Življenje: Rodil se je na Vrhniki, študiral tehniko, bil pisatelj, pesnik in dramatik. Udejstvoval se je tudi na političnem področju.   
roman Na
klancu
Oton Župančič
Življenje: Rodil se je v Vinici v Beli krajini leta 1878. Študiral je zgodovino in zemljepis, a se je preživljal kot pesnik, prevajalec, dramaturg. Umrl je 1949 .
Mehurčki, Čaša opojnosti
Janko Kersnik
Življenje: Živel je v {19.;devetnajstem} stoletju. Pisal je predvsem prozo. Bil je notar in lukoviški župan .
Kmetske slike
Simon Gregorčič
Življenje: Rodil se je leta 1844 v Vrsnem pri Kobaridu. Bil je duhovnik. Pisal je predvsem domovinske in osebnoizpovedne pesmi.
S oči

Število doseženih točk: /5
8.

O prebranih besedilih (Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Petnajst let, Sneg) napiši povezano besedilo, v katerem bodo zajeti tvoji odzivi na spodnja vprašanja.

  • Katero od teh besedil te najbolj nagovarja? Zakaj?
  • Ali so ta besedila lahko aktualna tudi danes? Zakaj?

Analiza 2

V drugem delu preizkusa znanja, ki si ga rešil, je možnih 17  točk. V celotnem preizkusu je torej možnih 51 točk.

Število doseženih točk:
0

Število doseženih točk zapiši v okvirček in izračunaj svoj odstotek uspešnosti pri reševanju nalog.


Upoštevaje spodaj navedeno lestvico, ovrednoti svoje znanje.

0–49,99 odstotka NEZADOSTNO (1)
50–59,99 odstotka ZADOSTNO (2)
60–74,99 odstotka DOBRO (3)
75–89,99 odstotka PRAV DOBRO (4)
90–100 odstotkov ODLIČNO (5)

<NAZAJ
>NAPREJ479/547