Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
4.

Preberi še Murnovo pesem Sneg, iz katere so izločene zadnje besede verzov 1. kitice.

Brez konca padaš, drobni sneg ,
na tihi gozd in na poljano ,
nekje kraguljčki, hitri beg ,
spet molk za mano in pred mano .

Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan?
Kar bilo – kot v sneg zakopano!
Kar bode – kot ta tiha plan
brez konca širi se pred mano.

Kakšna  je rima v 2. kitici? Označi jo z ustreznima črkama.

Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan?
Kar bilo – kot v sneg zakopano!
Kar bode – kot ta tiha plan
brez konca širi se pred mano.

A B C D

Katere  izmed besed: dež, livado, beg, breg, poljano, sneg, zvok, mano sodijo na prazna mesta v 1. kitici? Napiši jih na ustrezna mesta; upoštevaj prestopno rimo.

Število doseženih točk: /2
5.

Kaj je značilno za pesem Sneg? Izberi pravilni odgovor.

Število doseženih točk: /1
6.

Pogled na zasneženo planjavo vzbudi v lirskem subjektu razmišljanje. Napiši, kaj razmišlja o sebi.


Število doseženih točk: /1
<NAZAJ
>NAPREJ478/547