Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Gravitacijski pospešek

Gravitacijski pospešek na površju Zemlje je enak za vsa telesa. Označimo ga z $g$. Če je upor zraka zelo majhen v primerjavi s silo teže, ga zanemarimo in je rezultanta vseh sil, ki delujejo na telo, enaka sili teže. Takrat telo prosto pada s pospeškom $g$. $$g=9,8\,\frac{\rm{m}}{\rm{s^2}}$$

Kadar ne računamo natančno, lahko za gravitacijski pospešek uporabimo približek $10\,\frac{\rm{m}}{\rm{s^2}}$.

Ali se spomnite, kaj pove 2. Newtonov zakon?

Kako izračunamo pot pri pospešenem gibanju?

Telo se pri prostem padanju vsako sekundo spusti za večjo razdaljo. Kadar je zračni upor veliko manjši od sile teže, se telo v času $t$ pri prostem padanju spusti za višinsko razliko $h$. $$h=\frac{gt^2}{2}$$

Na zgornji simulaciji je prikazano padanje krogle za kegljanje. Sila zračnega upora, ki deluje na kroglo med padanjem, je veliko manjša od sile teže krogle. Če zračni upor zanemarimo, krogla pada s pospeškom $9,8\,\frac{\rm{m}}{\rm{s^2}}$.

Namesto krogle za kegljanje z iste višine spustimo balon, ki je enako velik kot krogla za kegljanje. Kako bo padal balon? Zakaj?

Zgled

S kolikšne višine smo spustili kroglo, če je prosto padala $3$ sekunde?

$t=3\,\rm{s}$
  $h=\frac{gt^2}{2}$
$g=9,8\,\frac{\rm{m}}{\rm{s^2}}$
  $h=\frac{9,8\,\frac{\rm{m}}{\rm{s^2}}\cdot\,(3\,\rm{s})^2}{2}$
$h=$ ?
  $h=44,1\,\rm{m}$

<NAZAJ
>NAPREJ25/235