Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Prosto padanje, pri katerem zračni upor zanemarimo, je pospešeno gibanje, pri katerem na telo deluje le sila teže ali gravitacijska sila, s katero Zemlja deluje na telesa v svoji okolici. Sila teže je vedno usmerjena proti središču Zemlje, njena velikost pa je na zemeljskem površju odvisna od mase telesa. $$F_{\rm{g}}=m\,\cdot\,g,$$ kjer je $g=9,8\,\frac{\rm{m}}{\rm{s}^2}$ gravitacijski pospešek.

V tem primeru je padanje enakomerno pospešeno gibanje, pri katerem globino $h$ izračunamo $$h=\frac{gt^2}{2}.$$ Med tem se hitrost telesa povečuje premo sorazmerno s časom $$\Delta{v}=g\,\cdot\,t,$$ čas padanja pa je $$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Kadar sila zračnega upora v primerjavi s silo teže ni zanemarljiva, pa telesa padajo drugače. Takrat je pospešek, s katerim se giblje telo, manjši od gravitacijskega pospeška. Ker je sila upora odvisna od hitrosti, se pospešek med padanjem spreminja. Tako lahko telo doseže maksimalno hitrost in se nato giblje enakomerno.

<NAZAJ
>NAPREJ28/235