Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako vežemo voltmeter v vezje z več žarnicami, si lahko ogledaš v naslednjem posnetku. Vezati ga moramo vzporedno z žarnico, na kateri želimo izmeriti napetost.

Električna napetost na posamezni žarnici

Med seboj primerjaj rezultate merjenj z voltmetrom. Kaj lahko opaziš?

Upor na posameznem porabniku

Na podlagi rezultatov za električni tok in električno napetost zdaj izračunamo še upor za vsako žarnico. Pri primerjavi izračunanih uporov ugotovimo naslednje.

Prav tako lahko iz električne napetosti baterije in električnega toka izračunamo celotni upor vezja. Ta upor je enak vsoti uporov posameznih porabnikov. Za tri zaporedno vezane porabnike lahko zapišemo naslednjo enačbo.

$$R=R_1+R_2+R_3$$

Učinek več porabnikov je enak, kot da bi jih zamenjali z enim samim porabnikom. Nadomestni porabnik pa mora imeti upor, ki  je enak vsoti uporov zamenjanih porabnikov.

<NAZAJ
>NAPREJ177/235