Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Kadar imamo več porabnikov v električnem krogu, vezanih drugega za drugim, to imenujemo zaporedna vezava. Kadar pa jih vežemo drugega ob drugega vzporedno, pravimo temu vzporedna vezava.

Zaporedno vezavo si lahko predstavljamo kot tek čez ovire. Ovire pri električnem toku predstavljajo uporniki.

 

 

V zaporednem vezju porabnikov teče skozi vse enak električni tok, ne glede na to, ali so porabniki enaki ali ne.

Električna napetost se v zaporednem vezju porazdeli med porabnike. Porazdeli se v razmerju njihovih uporov. Največji del električne napetosti tako pade na porabniku, ki ima največji upor. Najmanjši del pa na tistem, ki ima najmanjši upor.

Skupni upor je razmerje med  električnim tokom, ki teče po vezju, in električno napetostjo, s katero baterija poganja tok. Po velikosti je enak vsoti uporov posameznih porabnikov, ki so vezani zaporedno v vezje.

Skupni upor lahko izračunamo z Ohmovim zakonom  $R_s=\frac{U_b}{I}$

ali pa kot vsoto uporov porabnikov $R_s=R_1+R_2+\ldots+R_n$

Znaki v enačbah predstavljajo naslednje količine:

$R_s$ - skupni upor

$I$   - električni tok

$U_b$ - električno napetost, ki jo proizvaja baterija

$R_1, R_2, R_n$ - upor posameznega porabnika, kjer $n$ predstavlja število vseh porabnikov v zaporedni vezavi

<NAZAJ
>NAPREJ179/235