Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi spodnje besedilo in dopolni manjkajoče besede.

Vezja, v katerih so porabniki vezani zaporedno, imenujemo zaporedna (zaporedna, vzporedna) vezja. Vezja, kjer so porabniki vezani vzporedno, pa imenujemo vzporedna (zaporedna, vzporedna) vezja.

 

2.

Ali spodnja trditev drži?

Električni tok zaporednega vezja je enak na vseh porabnikih.

Drži. Ne drži.
3.

Ali spodnja trditev drži?

Električna napetost na vseh različnih upornikih zaporednega vezja je enaka.

Drži. Ne drži.
4.

Katere med naštetimi trditvami so pravilne? Možnih je lahko več odgovorov.

V zaporednem vezju več različnih žarnic drži naslednje:

<NAZAJ
>NAPREJ180/235