Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zaporedna vezava različnih porabnikov

Napravi poskus: v tokokrogu z dvema žarnicama zamenjamo eno od žarnic z drugačno žarnico in ponovno izmeri električni tok ter električno napetost na vsaki od žarnic. Prav tako za obe izračunaj upor.

V naslednjem videu si lahko ogledaš meritve napetosti na različnih žarnicah, ki sta vezani zaporedno. Pri izvajanju svojih meritev bodi pozoren na vrednosti na voltmetru. Ali so te različne za baterijo in vsako od žarnic?

 

 

 

Primerjaj rezultate, ki si jih izmeril in izračunal zdaj, z rezultati od prej. Ali so vsi enaki? Možnih je več odgovorov.

Zdaj zamenjajmo položaj prve in druge žarnice v vezju. Ponovno opravimo meritve električnega toka in napetosti ter izračunajmo upor za vsako od njiju.

S poskusi smo prišli do spoznanj, da je električni tok skozi vse zaporedno vezane porabnike enak, medtem ko se električna napetost in upor razlikujeta. Električna napetost se porazdeli med porabnike glede na njihove upore in ni odvisna od vrstnega reda teh upornikov. Na porabnikih z večjim uporom izmerimo večjo električno napetost. In obratno, pri tistih z manjšim uporom izmerimo manjšo električno napetost.

 

<NAZAJ
>NAPREJ178/235