Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Fizikalna odkritja zelo vplivajo na razvoj človeštva.

S tehnološkim napredkom se je povečala zahteva po virih energije.

Sodobne raziskave so usmerjene v obnovljivo in okolju neškodljivo pridobivanje energije.

Zemljo obkroža plinska plast - ozračje. Sestavljeno je pretežno iz dušika in kisika.

Toplogredni plini zadržujejo toploto ob Zemlji in prispevajo k povišanju povprečne temperature. To imenujemo učinek tople grede.

Veliko toplogrednih plinov proizvede človek. Glavne dejavnosti so industrija, promet in kmetijstvo.

Posledice globalnega segrevanja ozračja so taljenje ledenikov, ekstremne vremenske razmere, spremembe populacije različnih živalskih vrst ...

Sončne celice uporabljamo za pretvarjanje sončne energije v električno. Sestavljene so iz dveh polprevodniških plasti. Najpogosteje uporabljen polprevodniški material je silicij.

Sončne celice se vse pogosteje uporabljajo v vsakdanjem življenju in predstavljajo okolju prijazen način pridobivanja energije.

<NAZAJ
>NAPREJ232/235