Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Naštej vsaj tri toplogredne pline.

2.

Kateri toplogredni plin v največjih količinah spuščamo v ozračje?

3.

Učinek tople grede je naravni pojav, vendar je človek z izpustom velikih količin toplogrednih plinov ta učinek povečal, zato se že soočamo z globalnim segrevanjem. Naštej vsaj tri posledice globalnega segrevanja.

4.

Če je trditev pravilna, izberi DA, če je napačna, izberi NE.

Hudi vročinski valovi so bistveno bolj pogosti kot pred 50 leti.

{Da;Ne}

Posledice suše so še bolj izrazite zaradi neustreznega izbora kulturnih rastlin.

{Da;Ne}

5.

Ali že prihaja do vojn zaradi vode?

Če si na zgornje vprašanje odgovoril pritrdilno, kje se to dogaja? 

6.

Posledice globalnega segrevanja so tudi spremembe v morskem ekosistemu. Naštej vsaj dve.

7.

Na katerih kamninah je učinek suše večji in zakaj?

8.

Na kateri reliefni obliki lahko pričakujemo večji učinek suše?

<NAZAJ
>NAPREJ107/320