Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Koncept trajnostnega razvoja

Evropska komisija je leta 2001 sprejela strategijo za trajnostni razvoj in jo leta 2005 dopolnila. V njej predstavlja nevarnosti, ki nam grozijo, če ne bomo spremenili našega ravnanja. Hkrati s tem predlaga spremembe politike na gospodarskem, družbeno-socialnem in ekološkem področju, pri čemer je zelo pomembno, da vsa tri področja tesno sodelujejo. 

Strategija izpostavlja naslednja področja delovanja:
  • globalna odgovornost,
  • medgeneracijska pravičnost in solidarnost,
  • povezovanje gospodarskih, družbenih in okoljskih ciljev,
  • previdnostno načelo in
  • načelo sodelovanja (javnosti pri odločanju).

Trajnostni razvoj

Področje globalne odgovornosti se ukvarja z bojem proti globalni revščini in uvajanjem konceptov trajnostnega razvoja v svetu. Pri tem naj bi Evropska unija nudila več podpore državam v razvoju. Pomembno je tudi zagotavljanje miru v svetu, saj je za razvoj družbe nujno mirno in varno okolje.

Medgeneracijska pravičnost in solidarnost je področje, ki govori o tem, da na uničenem planetu gospodarski ali družbeni razvoj ni več mogoč in da imamo vsi prebivalci Zemlje enake pravice do uporabe naravnih bogastev in prostora. Zato so sodobne generacije odgovorne za ohranitev okolja in naravnih virov tudi za tiste, ki prihajajo za nami. V okviru tega načela je eden izmed glavnih ciljev {zmanjšanje porabe naravnih bogastev;Na primer okoljski prostor za porabo fosilnih goriv je zaradi učinka tople grede 1,7 tone emisij CO2 na prebivalca letno. Povprečje za Evropo in Slovenijo se približuje 8 tonam.} v razvitih državah. Treba se je izogniti čezmerni uporabi kemičnih sredstev pri pridelavi hrane in s tem zmanjšati škodljive vplive na zdravje ljudi. Poudarek je tudi na aktivnem boju proti revščini in socialni izključenosti. Posebej je treba izpostaviti problematiko staranja prebivalstva, pri tem pa zagotoviti socialno varnost za starejše, aktivno delati na integraciji priseljencev, skrbeti za ustrezno družinsko politiko in enakost med spoloma.

Vsakdo ima pravico do dostojnega življenja.

<NAZAJ
>NAPREJ311/320