Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj je elektronegativnost

Pojem elektronegativnost (simbol $\chi$) je uvedel L. Pauling in ga opredelil kot moč atoma, da pritegne k sebi elektrone v vezi. Poznamo več definicij elektronegativnosti. Po Mullikenu je elektronegativnost povprečje ionizacijske energije atoma in njegove elektronske afinitete. Toda največkrat se uporablja skala po Paulingu, kjer so navedene relativne vrednosti za elektronegativnost atomov. Skala je prirejena tako, da je relativna elektronegativnost atoma vodika $\chi$ = 2,1. Relativne vrednosti elektronegativnosti atomov po periodah od leve proti desni naraščajo, po skupini pa padajo od zgoraj navzdol. Najbolj elektronegativen je atom fluora, najmanj pa atom francija. Razlike v elektronegativnosti dveh atomov lahko ocenimo na podlagi periodnega sistema, treba je le vedeti, kako se elektronegativnost spreminja po periodah in skupinah.


Kdo je bil Linus Pauling?

Linus Pauling (1901—1994) je bil ameriški znanstvenik in velik humanist, borec za človekove pravice. Je dvakratni dobitnik Nobelevo nagrade; za kemijo in mir. Na osnovi kvantne mehanike je razložil resnično naravo kemijske vezi.

Linus Pauling

Zakaj je poznavanje kemijske vezi pomembno?


Januarja 1986 je svet pretresla novica o nesreči vesoljskega plovila Challenger, ki je 73 sekund po vzletu v zraku eksplodiralo, in na tisoče opazovalcev je bilo nema priča tragične smrti sedmih astronavtov, med njimi tudi učiteljice Kriste McAuliffe, ki naj bi s svojim dosežkom motivirala mlade za naravoslovje in raziskovanje. Obsežna preiskava vzrokov nesreče je pokazala, da je šlo sicer za splet nesrečnih okoliščin, vendar je bil ključni vzrok v strukturnih spremembah na tesnilu, ki je bilo nameščeno v desnem tanku z gorivom. To je le eden od mnogih primerov, ki kaže, kako pomembno je poznavanje zgradbe materialov in njihovih lastnosti za našo osebno varnost in lagodno življenje.

Zgradbo in lastnosti snovi določa vrsta vezi med gradniki. V tej enoti boste spoznali, kako lahko poznavanje elektronegativnosti atomov elementov pomaga pri napovedovanju vrste vezi med atomi. Pri odkrivanju prave narave kemijske vezi je imela pomembno vlogo kvantna mehanika.

S klikom na besedo kvantna mehanika v besedilu dobite razlago tega pojma v slovenski različici Wikipedije.


<NAZAJ
>NAPREJ91/296