Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Paulingova skala elektronegativnosti

Natančneje lahko opredelimo razlike v elektronegativnosti, če uporabimo Paulingovo skalo. S Paulingovo skalo elektronegativnosti (spodaj) dopolnite manjkajoče vrednosti. Pri navajanju vrednosti za elektronegativnost uporabljajte decimalno vejico.

Elektronegativnost atoma natrija je: 0,93  
Elektronegativnost atoma klora je: 3,16  
Elektronegativnost atoma kisika je: 3,44  
Elektronegativnost atoma joda je: 2,66  

Razvrščanje atomov po elektronegativnosti

Razvrstite elemente po padajoči vrednosti za elektronegativnost njihovih atomov.

Elementi: žveplo, cezij, litij, fosfor, klor (uporabljajte simbole elementov)

Cl , S , P , Li , Cs

Razvrščanje atomov po elektronegativnosti

Razvrstite elemente po rastoči vrednosti elektronegativnosti njihovih atomov.

Elementi: ogljik, vodik, kisik, kalij, fluor (uporabljajte simbole elementov)

K , H , C , O , F

Ovrednotite trditev

Atom bora je bolj elektronegativen kot atom litija.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ93/296