Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Organske dušikove spojine

Organske dušikove spojine se razlikujejo po funkcionalnih skupinah. Posledica različne zgradbe so tudi različne lastnosti in uporaba teh spojin.

Med pomembnejše organske dušikove spojine uvrščamo amine, aminokisline in nitro spojine.


Oglejmo si nekaj primerov skupin organskih dušikovih spojin.


Amini so organske spojine, za katere je značilna aminska (–NH2) funkcionalna skupina.

Primer
Formula
Model
Viri/lastnosti/uporaba
metilamin
CH3NH2
Brezbarven plin, pogonsko gorivo za rakete, v proizvodnji sintetičnih polimerov.
anilin
C6H5NH2
Oljnata zelo strupena tekočina, za pridobivanje barvil, farmacevtskih izdelkov, surovina za poliuretane.
trimetilamin (CH3)3N
Vonj morskih rib, npr. slanikov, je posledica trimetilamina.

Aminokisline so organske spojine, ki imajo na isti ogljikov atom vezano tako bazično aminsko skupino (NH2) kot tudi kislo karboksilno skupino (COOH).

Primer Formula
Model Viri/lastnosti/uporaba
alanin

 

NH2CH(CH3)COOH

 

Sestavina beljakovin, mnogo ga je v beljaku.
glicin
NH2CH2COOH Sestavina kleja in skoraj vseh beljakovin, v celici ima pomembno vlogo pri tvorbi adenozin trifosfata (ATP), ki je vir energije v živih celicah.

Nitro spojine so organske spojine, za katere je značilna nitro (NO2) funkcionalna skupina.

Primer Formula
Model
Viri/lastnosti/uporaba
nitrobenzen
C6H5NO2 Uporablja se v proizvodnji anilina.
tetranitrometan

C(NO2)4

Dodatek k reaktivnemu gorivu, tudi nitrirno sredstvo.


<NAZAJ
>NAPREJ158/271