Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Ponovimo, kaj smo se v učni enoti naučili o organskih dušikovih spojinah.

Organske dušikove spojine so zelo razširjene, dušik pa je pomemben element v naravnih in sintetičnih organskih spojinah. V nekaterih vrstah organskih spojin ga dokažemo kot amoniak.

Organske dušikove spojine se razlikujejo po funkcionalnih skupinah.

Med pomembnejše organske dušikove spojine uvrščamo amine, za katere je značilna aminska skupina, aminokisline, ki imajo na isti ogljikov atom vezano tako bazično aminsko skupino kot tudi kislo karboksilno skupino, in nitro spojine, za katere je značilna nitro funkcionalna skupina.

V molekuli primarnega amina je na dušikov atom vezana le ena (z besedo) skupina ogljikovih atomov, v molekuli sekundarnega amina sta na dušikov atom vezani dve skupini ogljikovih atomov, v molekuli terciarnega amina pa tri skupine ogljikovih atomov. 

Eden izmed načinov poimenovanja aminov je poimenovanje s pripono –amin , ki jo dodamo imenu skupine ogljikovih atomov, ki je vezana na dušikov atom. Skupino ogljikovih atomov poimenujemo kot radikal s končnico –il .

Alkaloidi so organske spojine, navadno z bazičnimi lastnostmi, ki vsebujejo aminski dušik.

 

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ161/271