Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V spodnji formuli anilina ugotovite, koliko atomov posameznih elementov ta vsebuje. Napišite molekulsko formulo spojine.

Število ogljikovih atomov je: 6
Število dušikovih atomov je: 1
Število vodikovih atomov je: 7
Molekulska formula spojine je C6H7N .
2.

Preberite spodnji odstavek in dopolnite manjkajoče besede.

       
Kokain, morfin, kofein in nikotin so primeri bolj znanih alkaloidov . To so spojine, navadno z bazičnimi lastnostmi. Številni med njimi sodijo med droge . V molekulah alkaloidov je aminski dušik, ki je pogosto vezan v petčlenskem ali šestčlenskem heterocikličnem obroču. 
3.

Katera formula predstavlja nitro spojino?

A B C

Nitro spojino predstavlja spojina B .

4.

Skupino spojin v levem stolpcu povežite z ustrezno funkcionalno skupino iz stolpca na desni strani. (Pravokotnik z besedilom iz desnega stolpca premaknite v ustrezno prazno polje na sredini.)

amini
-NH2
aminokisline
-COOH in -NH2
nitro spojine
-NO2
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ162/271