Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Katere trditve veljajo za spojino, katere zgradbo molekule predstavlja model?

6.

Skupino spojin v levem stolpcu povežite z ustreznimi racionalnimi formulami.

etilamin
CH3CH2NH2
dimetilamin
(CH3)2NH
trimetilamin
(CH3)3N
Število napačnih: 0
7.

Razmislite o eksperimentu, s katerim bi dokazali bazičnost aminov. Med naslednjimi kemikalijami oz. pripomočki izberite najustreznejše.

A) glukoza

B) voda

C) 1-butilamin

Č) aceton

D) jodovica

E) lakmusov papir

Izberite najustreznejšo kombinacijo. 

8.

Pri bazični hidrolizi beljakovin se sprošča amoniak. Dopolnite spodnjo enačbo in besedilo.

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-
Rdeči lakmusov papir pomodri, ker pri raztapljanju amoniaka v vodi nastanejo hidroksidni ioni.

<NAZAJ
>NAPREJ163/271