Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje aminov

Amine lahko poimenujemo na več načinov. En način je poimenovanje s pripono –amin, ki jo dodamo imenu skupine ogljikovih atomov, ki je vezana na dušikov atom. Skupino ogljikovih atomov poimenujemo kot radikal s končnico –il.

Dopolnite spodnjo tabelo. Oglejte si model spojine v prvem stolpcu, napišite ime amina v drugem in ime radikala v tretjem stolpcu.

Spojina
Ime amina
Ime radikala
etilamin etil
dietilamin etil
butilamin butil

Kaj so alkaloidi?

Alkaloidi so organske spojine, navadno z bazičnimi lastnostmi. Vsebujejo aminski dušik, ki je običajno vezan v petčlenskem ali šestčlenskem heterocikličnem obroču. Pojavljajo se predvsem v rastlinah, redkeje v glivah in živalih. Večina jih je zelo strupenih. Čeprav so zelo strupeni, jih v majhnih količinah - zaradi fizioloških in farmakoloških lastnosti - uporabljajo kot zdravilne učinkovine v zdravilih. Številni alkaloidi sodijo med droge.

Kokain je alkaloid

 

  Kokain pridobivajo iz listov koke (Erythroxylon coca). Učinkuje kot spodbudilo osrednjega živčnega sistema in je zaviralec teka, povzroča pa lahko zasvojenost. 

Morfin (tudi morfij) je glavni alkaloid v opiju in spada med tako imenovane opiate.

Pridobivamo ga iz opija - posušenega mlečka nezrelih glavic vrtnega maka (Papaver somniferum).

 

Na spletu poiščite čim več podatkov o kemizmu morfina, njegovi uporabi in učinkih.

<NAZAJ
>NAPREJ160/271