Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Relativna molekulska masa

Relativno molekulsko maso (Mr) izračunamo tako, da seštejemo relativne atomske mase vseh atomov elementov, iz katerih je molekula oziroma spojina sestavljena. Pri tem moramo upoštevati tudi število atomov v molekuli.


Koliko znaša relativna molekulska masa ogljikovega dioksida?


44,0. Dobimo jo tako, da seštejemo relativne atomske mase vseh atomov v spojini.


Povežite vrednosti relativnih molekulskih mas s formulami spojin, ki jim pripadajo.

       H3PO4
         98,0
         NaCl
         58,5
        H2O2
         34,0
Število napačnih: 0

Relativna molekulska masa kisika O2 je

Žveplov dioksid je eden od plinov v zračni atmosferi, ki povzroča kisli dež.

Relativna molekulska masa žveplovega dioksida je:

Kalcijev klorid je ionska spojina. Koliko znaša relativna molekulska masa CaCl2?

<NAZAJ
>NAPREJ232/271