Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mol snovi in molska masa

Enota za množino snovi je mol.

1 mol snovi je tista množina snovi, ki vsebuje enako število delcev (atomov, molekul, ionov ali drugih delcev), kot je število atomov v 12,0 g izotopa ogljika . To število imenujemo Avogadrovo število (NA), ki znaša 6,02·1023.

Množino snovi označimo s črko n.


Koliko delcev vsebuje 1 mol katere koli snovi?


6,02·1023


1 mol litija vsebuje 6,02·1023 atomov litija.

V 6,94 g litija je 6,02·1023 atomov litija. Koliko molov litija je to?

Molekula ogljikovega dioksida CO2 je sestavljena iz dveh atomov kisika in enega atoma ogljika. 1 mol molekul CO2 pa je sestavljen iz dveh molov atomov kisika in enega mola atomov ogljika.


Koliko molov atomov kisika in ogljika je v enem molu molekul ogljikovega dioksida? Koliko atomov je to?


En mol atomov ogljika, dva mola atomov kisika; to pomeni 6,02·1023 atomov ogljika in 12,0·1023 atomov kisika.


Molska masa

Molska masa (M) je masa enega mola enakih delcev. Za elemente je enaka relativni atomski masi, ki ji pripišemo enoto g/mol; za spojine pa je enaka relativni molekulski masi, ki ji pripišemo enoto g/mol.

Relativna molekulska masa vode je 18,0. Koliko znaša njena molska masa?

<NAZAJ
>NAPREJ233/271