Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Fosforjeva(V) kislina je sestavni del nekaterih osvežilnih pijač.

En mol fosforjeve kisline H3PO4 vsebuje med drugim:

7.

Relativna molekulska masa fosforjeve kisline je:

8.

Ionske spojine so sestavljene iz ionov. 1 mol NaCl na primer je sestavljen iz enega mola natrijevih ionov Na+ in enega mola kloridnih ionov Cl.

Koliko molov stroncijevih in kloridnih ionov vsebuje en mol stroncijevega klorida SrCl2? Vpišite številko.

En mol stroncijevega klorida vsebuje 1 mol stroncijevih ionov in 2 mol kloridnih ionov.
9.

Koliko in katere ione vsebuje en mol ionske spojine CsCl?

10.

Koliko molov kloridnih ionov vsebujeta dva mola barijevega klorida BaCl2?

<NAZAJ
>NAPREJ237/271