Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera trditev o molski masi vode in etanola je pravilna?

2.

Spojina dušika in kisika ima molsko maso 46,0 g/mol.

Katera spojina je to?

3.

Katera spojina ima največjo relativno molekulsko maso?

4.

Imamo 1 mol spojine ogljika in kisika, ki vsebuje 1 mol atomov ogljika in 1 mol atomov kisika. Katera spojina je to? Napišite njeno formulo.

CO
5.

Amonijak se lahko uporablja tudi kot gorivo v raketnih motorjih. 

Koliko molov atomov vodika vsebuje 1 mol NH3?

<NAZAJ
>NAPREJ236/271