Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masa in množina

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Masa, množina in molska masa snovi so povezane z enačbo. Maso snovi izračunamo tako, da množino pomnožimo z molsko maso snovi. Množino snovi pa izračunamo tako, da maso delimo z molsko maso.

Ali drži trditev, da maso snovi izračunamo tako, da molsko maso delimo z množino snovi?

Drži. Ne drži. Namig

Povežite ustrezno množino snovi z maso te snovi.

  40,0 g NaOH
       1,0 mol
    36,0 g H2O
        2,0 mol
      290 g SO2
        3,0 mol
Število napačnih: 0

V juho ste stresli 4 mole kuhinjske soli. Koliko gramov je to?

Magnezijev sulfat heptahidrat MgSO4·7H2O se uporablja za dognojevanje rastlin, ki jim primanjkuje magnezija. To spojino imenujemo Epsomova sol.

V litru vode ste raztopili 241 g brezvodnega magnezijevega sulfata. Koliko molov je to?

<NAZAJ
>NAPREJ234/271