Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Relativna atomska masa (Ar) elementa nam pove, kolikokrat je masa enega atoma elementa večja od 1/12 mase najbolj pogostega atoma elementa ogljika, izotopa $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$.

Relativne atomske mase so navedene v periodnem sistemu elementov.

Enota za množino snovi je mol.

1 mol snovi je tista množina snovi, ki vsebuje enako število delcev (atomov, molekul, ionov ali drugih delcev), kot je število atomov v 12,0 g izotopa ogljika $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$. To število imenujemo Avogadrovo število (NA), ki znaša 6,02·1023.

Maso snovi izračunamo tako, da množino pomnožimo z molsko maso snovi. 

 

Na kuhinjskem pultu smo našli belo snov sladkastega okusa.

S tehtanjem smo ugotovili, da je njena masa 5133 g, kar ustreza množini 15 molov. Katera snov je to in koliko znaša njena molska masa? 

Na voljo imamo 3 mole etanola C2H5OH in 3 mole kuhinjskega sladkorja C12H22O11. Katera masa je večja in kolikokrat?

<NAZAJ
>NAPREJ235/271