Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Viri ogljikovodikov

Metan je glavna sestavina zemeljskega plina. Druge ogljikovodike pridobivajo iz nafte. V njej je veliko različnih ogljikovodikov in drugih organskih spojin, zato je nafta osnovni vir različnih ogljikovodikov. Postopek pridobivanja posameznih ogljikovodikov iz nafte poteka v rafinerijah. Tam nafto prečistijo (rafinirajo) in jo ločijo na posamezne skupine ogljikovodikov, ki imajo podobna vrelišča. V rafinerijah poteka posebna oblika destilacije, ki se imenuje frakcionirna destilacija.

Destilacijski stolp

Surovo nafto najprej uparijo, pare pa nato vodijo v destilacijski stolp ali frakcionirno kolono. Tam se hlapi postopoma ohladijo in utekočinijo. Na različnih višinah destilacijskega stolpa prestrežejo utekočinjene frakcije - to so zmesi ogljikovodikov, ki imajo podobno vrelišče. Na vrhu kolone se nabirajo najbolj hlapni ogljikovodiki (metan, etan, propan, butan). Nižje izhajajo bencin, kerozin, letalsko gorivo, dizelsko gorivo, mazut in naftni preostanek (asfalt, parafin).

Shema frakcionirne kolone
Največje povpraševanje je po bencinu, vendar ga je v nafti le približno 30 do 40 %, zato predelajo približno 50 % nafte v bencin. Postopek se imenuje kreking – izraz izhaja iz angleške besede „cracking“, kar pomeni cepitev. Pri tem postopku iz daljših verig ogljikovodikov pridobijo krajše verige. Poleg krekinga se uporablja tudi postopek reforming, pri čemer spremenijo zgradbo molekul ogljikovodikov tako, da iz ravnih verig postanejo bolj razvejene (beseda izhaja iz angleščine „to reform“, kar pomeni preobraziti ali preurediti). Za goriva, ki jih pridobijo iz nafte, se uporablja tudi izraz naftni derivati.

<NAZAJ
>NAPREJ43/271