Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Topnost ogljikovodikov v vodi

Ogljikovodiki se z vodo slabše mešajo zaradi razlike v polarnosti molekul vode in ogljikovodikov. Molekule ogljikovodikov so nepolarne, molekule vode pa so polarne.

Preverite polarnost molekul vode in ogljikovodikov

Cilji:

Ugotovili boste, ali so molekule vode in molekule ogljikovodikov polarne ali nepolarne.

Potrebščine:

  • 2 bireti ali pipeti, 2 stojali, 2 erlenmajerici (ali čaši), balon, voda, petrolej.

Navodila:

  1. V stojali vpni bireti in pod njiju postavi čaši. V prvo bireto nalij petrolej, v drugo bireto pa vlij vodo.
  2. Balona naelektri z drgnjenjem ob krpo.
  3. Odpri ventila biret. Curku petroleja in curku vode približaj naelektren balon.
Skica aparature:

Ogljikovodiki imajo nepolarne molekule, zato se raztapljajo v snoveh, ki imajo nepolarne molekule (v nepolarnih topilih).

V srednji epruveti na spodnji fotografiji vidimo ločeni plasti triklorometana in vode. Vzrok je šibka polarnost molekule triklorometana, zato se triklorometan z vodo skoraj ne meša. Podobno se z vodo slabo mešajo heksan, cikloheksan in petrolej. Če uporabimo namesto vode triklorometan kot topilo, se heksan, cikloheksan in petrolej topijo v triklorometanu. Za lažje opazovanje je bil v epruvete dodan jod, ki se dobro topi v ogljikovodikih in triklorometanu.

<NAZAJ
>NAPREJ46/271