Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Vira ogljikovodikov sta nafta in zemeljski plin.

Nafta je zmes ogljikovodikov in drugih organskih spojin.

Nafto v rafinerijah s frakcionirno destilacijo ločijo na posamezne frakcije. Delež bencina povečajo s postopkom, imenovanim kreking.

Tališča in vrelišča ogljikovodikov naraščajo z dolžino verige ogljikovih atomov v molekulah. Na vrelišča in tališča vpliva tudi razvejanost verige.

Ogljikovodiki imajo nepolarne molekule.

V primerjavi z vodo imajo ogljikovodiki manjšo gostoto in se z vodo slabo mešajo.

Emulzije nastanejo med tekočinami, ki se slabo mešajo. Pri tem so kapljice ene tekočine razpršene v drugi tekočini.

Emulgatorji so snovi, ki povečajo stabilnost emulzij.

Ali poznate frakcije nafte?


Spodnja slika prikazuje shemo destilacijskega stolpa. Vpišite imena frakcij (bencin, dizel, kerozin, mazut, metan) na tista mesta v shemi stolpa, kjer se te frakcije izločajo iz zmesi.

Metan
Bencin
Kerozin
Dizel
Mazut

 
<NAZAJ
>NAPREJ48/271