Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dopolnite spodnjo poved:

Metan, etan, propan in butan so pri sobnih pogojih v plinastem agregatnem stanju, nerazvejeni alkani s petimi do šestnajstimi ogljikovimi atomi so v tekočem agregatnem stanju, še daljši alkani pa so v trdnem agregatnem stanju.
2.

Spodaj so slike modelov treh ogljikovodikov. Poskusite jih razvrstiti po naraščajočem tališču.

A
B
C

Izberite pravilno kombinacijo odgovorov.

3.

Kaj lahko iz dejstva, da ogljikovodiki plavajo na vodi, sklepamo o gostoti ogljikovodikov in vode?

4.

Kako bi pogasili manjšo količino gorečega bencina, ki bi bil razlit na asfaltu?

5.

Katera od naštetih trditev je pravilna?

6.

V epruveto nalijemo vodo in diklorometan. Nastaneta dve plasti. Gostota vode je pri 20 °C 1 g/mL, gostota diklorometana pa je pri isti temperaturi 1,3 g/mL.

Zgornja plast je voda, spodnja plast pa je diklorometan .
<NAZAJ
>NAPREJ49/271