Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Polimeri

Surova guma je zgrajena iz veliko med seboj povezanih molekul izoprena.

Molekula 2-metilbut-1,3-diena (izoprena) Izsek molekule kavčuka ali poli(izoprena)

V naravi je veliko primerov, ko je večja molekula zgrajena iz več manjših molekul, npr. beljakovine so sestavljene iz veliko različnih aminokislin. Take, sestavljene molekule imenujemo polimeri. Molekule, iz katerih so polimeri zgrajeni, pa imenujemo monomeri.

Vloga polimerov v naravi

Polimeri so v naravi izredno razširjeni in raznoliki. Gradijo telesa živih organizmov, omogočajo njihovo delovanje ter prenos snovi organizmu. Organizme ščitijo pred plenilci in okoljskimi vplivi, hkrati pa živa bitja s polimeri lovijo plen.

Pajkova mreža

Značilno za polimere je, da so to velike molekule, sestavljene tudi iz več deset tisoč monomerov. Zaradi njihove velikosti jih imenujemo tudi makromolekule.

Polimer je molekula, ki je zgrajena iz veliko manjših molekul - monomerov.

Od kje izvirata besedi monomer in polimer?

Besedi monomer in polimer izhajata iz grščine:

monomer (gr. iz enega dela): mono (ena) + meros (del)
polimer (gr. iz mnogo delov): polys (mnogo) + meros (del)

Poleg naravnih polimerov kavčuka in beljakovin so v naravi pogosti tudi polisaharidi (škrob, celuloza, glikogen), ki jih uvrščamo med ogljikove hidrate.

Razmislite

Kaj so polimeri?

<NAZAJ
>NAPREJ63/271