Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Čemu uporabljamo tak način zapisa? Izberi pravilni odgovor.

Da bi na majhen list spravili čim več. Da bi bilo zapisano čim bolj pregledno.

Naštevanje v stolpcih običajno uporabljamo zaradi preglednosti podatkov, nemalokrat pri tem navajamo samo ključne besede, lahko tudi cele povedi. To obliko pogosto imenujemo tudi seznam (naštevanje različnih podatkov drugega pod drugim – med najpogostejše lahko štejemo cenike, račune, nakupovalne sezname).

V čem se besedila razlikujejo? Izberi pravilne odgovore.

V rabi osebnih glagolskih oblik. V rabi različnih zvrsti jezika. V rabi velike/male začetnice.
V namenu tvorjenja. V vsebini. V različni rabi ločil.

Ali bi lahko v Markovem seznamu napravili še en seznam? Pri kateri alineji? Označi jo v besedilu.

Preberi besedilo.

Predstavljaj si, da moraš podobno predstaviti letne podatke o udeležencih tečajev še za obdobje do leta 2010. Tako bi imel naenkrat kar 5 stolpcev s podatki.

Kako bi lahko še pregledneje zapisal dane podatke za daljše časovno obdobje po letih? Razmisli in odgovori.

Zakaj se odločamo za takšne prikaze in v katerih strokah so najpogostejši? Odgovori.

Kako bi število udeležencev 2010–2014 prikazal v preglednici? Napravi jo (število udeležencev za preostala leta si lahko izmisliš).

Dejavnost Leto

<NAZAJ
>NAPREJ269/547