Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krajšam: okrajšave, kratice, simboli

Ponovno preberi Tejin in Markov seznam.

Kako bi ustrezno dopolnil besedilo? Vpiši manjkajoče besede.

V besedilih v Tejinih in Markovih načrtih opaziš seznam v seznamu (poletno branje). Tejin se konča z okrajšavo ipd. , Markov pa z ločilom, ki se imenuje tropičje oz. tri stične pike

Kaj pomeni okrajšava ipd.? Odgovori.

Katero okrajšavo lahko nadomeščajo tri pike? Odgovori.

Zakaj nekatere besede krajšamo? Odgovori.

Preberi besedilo.

Katere besede so krajšave? Označi jih v besedilu in nato razveži, bodi pozoren na rabo ustreznega sklona (če imaš težave, si pomagaj s spletnim Slovenskim pravopisom).

Krajšava je ohranjeni del besede, delimo jih na:

  • okrajšave, zapisane z malimi črkami in piko,
  • simbole, zapisane z malimi ali velikim črkami, brez pike,
  • kratice, zapisane z velikimi tiskanimi črkami iz začetnih črk besed, brez pike.

Katera krajšava je to? Ustrezno izberi.

K (kalij), cm (centimeter) {simbol;okrajšava;kratica}
Del okrajšane besede (ali besed), ki jo zapišemo s piko.
{okrajšava;kratica;simbol}
SAZU (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
{kratica;simbol;okrajšava}
t. l. (tega leta)
{okrajšava;kratica;simbol}
Samostalnik, nastal iz začetnih črk večbesednega poimenovanja.
{kratica;simbol;okrajšava}
Krajšava, pri kateri običajno ohranimo le prvo (in drugo) črko, pogosta je v fiziki, kemiji … 
{simbol;okrajšava;kratica}

Preberi obvestilo. V njem poišči okrajšavo (ne kratice), nato poskusi dopolniti manjkajoče besede v spodnjem besedilu.

Okrajšava l.r. pomeni lastnoročno. Uporabimo jo, kadar hočemo nadomestiti originalen (izviren) podpis (oseba, ki bi se morala podpisati, ni prisotna ali pa je dokumentov za podpis preveč). Ker je zloženka, jo pišemo brez presledka.
<NAZAJ
>NAPREJ272/547