Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako bi razvezal naslednje okrajšave? Rešitev vpiši v okence.

Okrajšava Besedna zveza
s. p. samostojni podjetnik

Kako bi krajšal naslednje besede? Simbole zapiši v prazno okence.

centimeter cm deciliter
dl  
decimeter dm  
natrijev klorid NaCl
džul/joul
J  
natrij 
Na
divodikov monoksid (voda)  H2O   decibel
dB  
 ar
a  

S katerimi okrajšavami se srečuješ predvsem pri pouku slovenskega jezika (uporabljajo se pri jezikoslovju)? Označi jih.

p. d. k. preb. gl. mest. glag.
pov. nakl. g. p. vez. prid.
kr. c. prih. ga. npr.

Kaj pomenijo spodnje kratice? Ustrezno poveži.

RS 
{Republika_Slovenija;Gospodarska_zbornica_Slovenije;Gorska_reševalna_služba;Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje;Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport;Rdeči_križ_Republike_Slovenije}
GZS 
{Gospodarska_zbornica_Slovenije;Gorska_reševalna_služba;Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje;Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport;Rdeči_križ_Republike_Slovenije;Republika_Slovenija}
GRS 
{Gorska_reševalna_služba;Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje;Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport;Rdeči_križ_Republike_Slovenije;Republika_Slovenija;Gospodarska_zbornica_Slovenije}
ARSO
{Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje;Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport;Rdeči_križ_Republike_Slovenije;Republika_Slovenija;Gospodarska_zbornica_Slovenije;Gorska_reševalna_služba}
MIZS 
{Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport;Rdeči_križ_Republike_Slovenije;Republika_Slovenija;Gospodarska_zbornica_Slovenije;Gorska_reševalna_služba;Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje}
RK RS
{Rdeči_križ_Republike_Slovenije;Republika_Slovenija;Gospodarska_zbornica_Slovenije;Gorska_reševalna_služba;Agencija_Republike_Slovenije_za_okolje;Ministrstvo_za_izobraževanje,_znanost_in_šport}

Veliko organizacij krajša svoja poimenovanja, kot lahko opaziš tudi na fotografiji. Poznaš še katere kratice društev, organizacij?

Kako spodnje organizacije krajšajo svoja imena? Zapiši kratice.

Poimenovanje Kratica
Društvo slovenskih skladateljev DSS

<NAZAJ
>NAPREJ273/547