Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Za pregleden prikaz podatkov uporabljamo različne vrste besednih ali nebesednih prikazov. Besedne podatke pogosto zapisujemo v stolpcih, med nebesedne spadajo:

Grafični prikazi so nebesedne oblike prikazovanja podatkov, v nasprotju z naštevanjem v stolpcih se razlikujejo po tem, da prikazujejo več vrst podatkov, razmerja med njimi in njihovo spremenljivost.

Kadar želimo, da bi bilo naštevanje podatkov v besedilu prikazano pregledno, jih lahko navedemo v stolpcih. To pomeni, da vsak podatek zapišemo v svojo vrstico. Pri tem moramo paziti, katera ločila uporabljamo.

Na koncu vsake enote/alineje napišemo ločilo (vejico, podpičje) ali pa ne, pomembno je, da smo dosledni. Če zapišemo vejico, moramo na koncu napisati tudi piko. Če naš seznam sestavljajo daljše enote (zapletena sestava ali povedi), na koncu vrstice zapišemo podpičje, na koncu naštevanja pa vedno piko.

Včasih so enote celo večstavčne povedi, takrat jih lahko pišemo kar v obliki povedi (velika začetnica in končno ločilo). Pred naštevanjem vsake enote lahko stojijo pomišljaj (-), zaporedna številka, ali drugi znaki, kot so pika, kljukica, kvadrat, puščica (•, ▪, →,√) itd..

Krajšave so ohranjeni deli besede ali besedne zveze, delimo jih na okrajšave, kratice in simbole. Okrajšave so skrajšane od prve črke (oz. od prve črke vsake besede v besedni zvezi), pišemo jih s piko, ki jo napravimo za vsako okrajšano besedo, za piko je vedno presledek (d. o. o. – družba z omejeno odgovornostjo). Izraze, nastale z združevanjem dveh besed, pišemo brez presledka – če pravopis v neokrajšanem zapisu zahteva vezaj, ga zapišemo tudi pri okrajšavi (l.r. – lastnoročno, angl.-slov. – angleško-slovenski). Nekatere okrajšave pišemo skupaj: itd. – in tako dalje, tj. – to je. Kratice so sestavljene iz prvih črk besednih zvez, po navadi jih pišemo z velikimi tiskanimi črkami, brez pik in presledkov (OŠ – osnovna šola). Pogosto so to imena družb, podjetij ... Med simbole spadajo krajšave besed prav do prve črke ali prvih črk: npr. Fe – železo, K – kalij, t – čas (tempus). Pišemo jih brez pike. Simbole za merske enote pišemo za presledkom: npr. 16 l. Simboli so mednarodno veljavne krajšave.

Krajšave so dogovorjene, njihov pomen lahko najdemo v slovarjih
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, terminološki slovarji ...).

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ274/547