Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kateri poklic je ustrezen za posamezni tip človeka? Ustrezno poveži.

Tip
Poklic
{Realistični;Raziskovalni;Umetniški;Socialni;Podjetniški;Konvencionalni} Tehnični poklici: avtomehanik, voznik tovornjaka, električar, kmet, gozdar, kovinar, strojnik, vojak, gasilec, kriminalist.
{Raziskovalni;Umetniški;Socialni;Podjetniški;Konvencionalni;Realistični} Znanstveni poklici: zdravnik, fizik, matematik, biolog, farmacevt, programer.
{Umetniški;Socialni;Podjetniški;Konvencionalni;Realistični;Raziskovalni} Umetniški poklici: ilustrator, arhitekt, igralec, kritik, slikar, modni ali industrijski oblikovalec.
{Socialni;Podjetniški;Konvencionalni;Realistični;Raziskovalni;Umetniški} Učiteljski, socialni poklici: učitelj, socialni delavec, terapevt, medicinska sestra, psiholog, vzgojitelj.
{Podjetniški;Konvencionalni;Realistični;Raziskovalni;Umetniški;Socialni} Voditeljski in drugi poklici: menedžer, samostojni podjetnik, politik, tržnik, novinar.
{Konvencionalni;Realistični;Raziskovalni;Umetniški;Socialni;Podjetniški} Poklici, povezani z nadzorom: računovodja, tajnik, bančnik, knjigovodja, uradnik, policist.

Ali se s predstavljeno razvrstitvijo strinjaš? Imaš sam morda drugačne izkušnje s poklicno uspešnostjo ljudi? Odgovori.

Katere od naštetih značilnosti veljajo za posamezni tip človeka? Ustrezno jih razvrsti.

praktičen spreten logičen analitičen in raziskovalen ustvarjalen potrpežljiv humanitaren pošten natančen
Realistični tip
Razisko-
valni tip

Umetniški tip
Socialni tip
Konvencio-
nalni tip

S čim se ljudje ukvarjajo v prostem času? Pod vsako fotografijo zapiši, kateremu tipu pripada.

Fotografija 1
Fotografija 2 Fotografija 3 
raziskovalni tip raziskovalni tip umetniški tip
Fotografija 4 
Fotografija 5
 
konvencionalni tip
realistični tip
 

Ali so trditve pravilne ali ne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Trditev Drži Ne drži
Realistični tip navdušujejo tehnični izzivi.


Raziskovalni tip veliko analizira, raziskuje in logično povezuje, vendar pa podatkov ne ureja v preglednice.


Umetniški tip je pogosto uporniški, pogosto se upira drugače mislečim.


Ker si socialni tip močno prizadeva, da bi bili v skupini vsi zadovoljni, naloge včasih ne opravi dovolj hitro.


Podjetniški tip je narcisoiden, spoštuje svoje delo, dela drugih pa ne ceni.


Konvencionalni tip rad ureja podatke, vendar pa mu ni pomembno, ali je pri tem tudi natančen.


<NAZAJ
>NAPREJ240/547