Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Na katere dosežke v svojem življenju je ponosna? Označi v besedilu.

Katere prednosti šolanja na gimnaziji je naštela? Označi jih v besedilu.

Katere podatke si izvedel iz posnetka? Dopolni preglednico.

ključna beseda podatek ključna beseda podatek
srednja šola
bivališče
poklic
vrednote
družina

Na koliko vsebinskih delov bi lahko razdelil besedilo? Izberi ustrezno število, nato pa dele poimenuj. Pri tem pomisli na zgradbo pripovednega besedila. 

1 2 3 4 5

O čem govori posamezni del? Ustrezno poveži.

{Zaključek;Uvod;Jedro} Zaključna misel o načrtih in izražanje upanja po uresničitvi vseh želja.
{Uvod;Jedro;Zaključek} Splošna misel o prihodnosti ali življenju, nato sledi napoved teme (načrti za prihodnost).
{Jedro;Zaključek;Uvod} Opis načrtov za prihodnost, in sicer tako poklicne poti kot ostalih želja, povezanih z življenjem. 

Kateri odstavek iz besedila pripada posameznemu delu? Označi.

odstavek
uvod 1 2 3 4
jedro 1 2 3 4
zaključek 1 2 3 4

Dekle je v jedru pripovedovalo o nadaljnji poklicni poti, torej o dogodkih v bližnji prihodnosti, deloma se je dotaknilo tudi dogodkov v daljni prihodnosti. O čem bi v jedru načrtov za prihodnost govorili predšolski otrok, študent, mladoporočenca, upokojenec? Za vsakega napiši dve možnosti.

predšolski otrok
mladoporočenca
študent
upokojenec

<NAZAJ
>NAPREJ242/547