Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Preberi nasvet svetovalne delavke o izbiri poklica.

Na koncu osnovne šole je posameznik postavljen pred resno odločitev, v katero srednjo šolo naj se vpiše. Marsikomu povzroča precej preglavic, vendar je pot do izbire lahko tudi enostavnejša.

Najprej si je treba odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj:
1. Kaj rad počnem, kateri poklici me zanimajo in s katero šolo lahko pridem do poklica, ki me veseli?
2. Ali se želim učiti teoretično ali praktično?
3. Kakšen je moj učni uspeh oz. kateri predmeti mi v šoli ne delajo težav in mi je vsebina najbolj zanimiva?
4. Kakšne so moje sposobnosti in delovne navade?
5. Katere so moje osebnostne lastnosti?
6. Kako bom lahko uspešno usklajeval šolske in obšolske dejavnosti, ki jih ne želim opustiti?
7. Kakšno je moje zdravstveno stanje, sem sposoben za izbrani poklic?
8. Ali naj bivam v dijaškem domu ali naj se vozim, če je šola precej oddaljena od doma?

Ko si mladostnik odgovori na vsa vprašanja, je pot do odločitve že krajša. Poleg tega se mora zavedati, da je slovenski šolski sistem precej prepusten, kar pomeni, da lahko kdor koli in kadar koli to želi, nadaljuje šolanje na višji stopnji.

Pomembno je tudi, da mladostniku pri njegovi odločitvi pomagajo starši. Uspešen bo le takrat, ko bo obiskoval šolo, ki ga res zanima in je v njej zadovoljen.
Anja Mikuž, dipl. psih.

O čem govori besedilo? Odgovori.

2.

Kdo je avtor besedila? Dopolni poved.

Avtorica besedila je Anja Mikuž .
3.

S katerim namenom je avtorica tvorila besedilo? Izberi ustrezni odgovor.

4.

Ali morajo starši mladostniku nuditi oporo in podporo pri izbiri poklicne poti? Odgovori in svojo odločitev utemelji.

5.

Kaj meni avtorica o smiselnosti odgovorov na ključna vprašanja? Ustrezno dopolni.

Ko si mladostnik odgovori na ključna vprašanja, {je;ni} pot do izbire enostavnejša.
<NAZAJ
>NAPREJ244/547