Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

OTON ŽUPANČIČ: ŽEBLJARSKA

Upoštevaje naslov in spoznanja o ritmu in ponavljanju besed, logično dopolni Župančičevo besedilo.

Od štirih do ene ,
od štirih do ene
so zarje rumene,
so trate zelene ,
od štirih do ene
vodà nam kolesa, mehove nam žene,
nad nakli smo sključeni;
vsi, fantje, možjé in dekleta in žene,
od štirih do ene
že vsi smo izmučeni:
vodà nam kolesa , mehove nam žene,
od štirih do ene,
od_štirih_do_ene .

Pol treh, pol treh –
spet puha nam meh !
Žareči žeblji so nam v očeh,
do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh.
Od štirih do ene
voda nam kolesa, mehove nam žene,
do osmih od treh
žareči žeblji, žeblji v očeh ...
Smo jih v polje sejali?
Po polju naši žeblji cvetó;
poglej v nebó:
vanj smo jih kovali
od štirih do ene, do osmih od treh,
da nam bodo tudi ponoči v očeh ...

Pa ondan sem pred zrcalom postál:
o, kakor da sem po sebi koval!
O , kakor da delam ves božji dan greh
od štirih do ene, do osmih od treh!

Od štirih do ene,
od štirih do ene
vodà nam kolesa, mehove nam žene,
do osmih od treh
žareči žeblji, žeblji v očeh ...

Je bilo tvoje predvidevanje o temi in ritmu pesmi pravilno? Odgovori.

Svoj izdelek primerjaj z izvirnikom – lahko ga prebereš ali poslušaš.

Posnemi še svojo interpretacijo pesmi in posnetek deli s svojim prijateljem, da ga oceni.

Od kod je Oton Župančič črpal snov za to pesem? Odgovori.

Ali lahko bralec po branju pesmi začuti, kako je Župančič doživel žebljarje in njihovo delo? Svoj odgovor utemelji.

Na podlagi katerih verzov lahko sklepamo, da so tudi žebljarji naveličani svojega dela in tožijo nad svojo usodo? Navedi vsaj dva taka verza.

Katere vtise iz okolja najdemo v pesmi? Odgovor napiši.

<NAZAJ
>NAPREJ422/547