Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
11.

Morda je delo vseh nas, ki smo vpeti v delovni ritem, prav tako enolično. Bi lahko to trdil tudi za svoje delo? Po vzoru Župančičeve Žebljarske skušaj napisati pesem Šolarska.

12.

Kateri od avtorjev so sodobniki? Izberi pravilne odgovore.

Ivan Cankar Valentin Vodnik Dragotin Kette France Prešeren
Oton Župančič Tone Pavček Josip Murn Aleksandrov Josip Jurčič

V katero književno obdobje jih uvrščamo? Napiši ime obdobja.

{moderna}

Kje so se ti štirje književniki rodili? Imena in priimke poveži z ustreznimi točkami na zemljevidu.

Kraj številka 1
{Oton_Župančič;Dragotin_Kette;Josip_Murn_Aleksandrov;Ivan_Cankar}
Kraj številka 2
{Dragotin_Kette;Josip_Murn_Aleksandrov;Ivan_Cankar;Oton_Župančič}
Kraj številka 3
{Ivan_Cankar;Oton_Župančič;Dragotin_Kette;Josip_Murn_Aleksandrov}
Kraj številka 4
{Josip_Murn_Aleksandrov;Ivan_Cankar;Oton_Župančič;Dragotin_Kette}

Kaj veš o kraju številka 5, ki ni povezan z zgoraj naštetimi književniki? Dopolni povedi.

Na zemljevidu je ostal neoznačen kraj z imenom Vrba . V njem se je 3. decembra 1800 rodil France Prešeren , ki je ustvarjal pred obdobjem moderna, v obdobju z imenom romantika .
<NAZAJ
>NAPREJ429/547