Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zaradi enoličnega in dolgotrajnega dela so žebljarji videli žeblje povsod, tudi tam, kjer jih v resnici ni bilo. Kje vse so jih opazili? Označi v besedilu.

Kako je naporno delo vplivalo na žebljarje? V odgovoru zajemi vse ustrezne podatke iz besedila.

Preberi verz.

Pa ondan sem pred zrcalom postál:

S katerim namenom meniš, da se žebljar ustavi pred zrcalom? Izberi pravilne odgovore.

Ali je ritem v Žebljarski prilagojen vsebini? Izberi ustrezni značilnosti.

Delo žebljarjev je
{enakomerno/enolično/monotono.;raznoliko/pestro.}
Ritem v pesmi je
{enakomeren/enoličen/monoton.;spremenljiv/živahen}

S čim predvsem je Župančič ustvaril tak ritem? Izberi pravilni odgovor.

Z {onomatopoijo;posnemanjem naravnih glasov}. S stopnjevanjem. S ponavljanjem besed.

Kje vse se v Žebljarski ponavljajo besede? Najprej izberi barvo, nato pa vsako vrsto ponavljanja označi z ustrezno barvo.

Od štirih do ene,
od štirih do ene
so zarje rumene,
so trate zelene,
od štirih do ene
vodà nam kolesa, mehove nam žene,
nad nakli smo sključeni;
vsi, fantje, možjé in dekleta in žene,
od štirih do ene
že vsi smo izmučeni:
vodà nam kolesa, mehove nam žene
od štirih do ene,
od štirih do ene.

Pol treh, pol treh
spet puha nam meh!
Žareči žeblji so nam v očeh,
do osmih zvečer žeblji, žeblji v očeh.
Od štirih do ene
voda nam kolesa, mehove nam žene,
do osmih od treh
žareči žeblji, žeblji v očeh ...

Smo jih v polje sejali?
Po polju naši žeblji cvetó;
poglej v nebó:
vanj smo jih kovali
od štirih do ene, do osmih od treh,
da nam bodo tudi ponoči v očeh ...

Pa ondan sem pred zrcalom postál:
o, kakor da sem po sebi koval!
O, kakor da delam ves božji dan greh
od štirih do ene, do osmih od treh!

Od štirih do ene,
od štirih do ene
vodà nam kolesa, mehove nam žene,
do osmih od treh
žareči žeblji, žeblji v očeh ...
Izberi vrsto ponavljanja: na začetku verzov; na koncu verzov; beseda se ponovi zaporedoma; večkrat se ponovi cel verz

Kateri verz(i) se v pesmi ponovi(jo) največkrat? Kaj je želel pesnik s tem ponavljanjem pri bralcu doseči? Odgovori.

Kako imenujemo tako vrsto ponavljanja? Dopolni poved.

Večkratno ponavljanje verza ali več verzov v pesmi imenujemo pripev/ {refren} .
<NAZAJ
>NAPREJ424/547