Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Ponovno preberi pesem Žebljarska.

Bi si ti želel biti del dogajanja v pesmi? Svoj odgovor utemelji.

2.

Kateri sporočili lahko razberemo iz pesmi? Izberi pravilna odgovora.

3.

V pesmi se pojavi tudi nasprotje. Med čim? Odgovor napiši.

4.

S katerim ločilom se pesem konča? Kaj je s tem izraženo? Odgovora napiši.

5.

Bralec v Žebljarski opazi izrazit ritem, ki ga je avtor ustvaril predvsem s ponavljanji, nekaj pa tudi z enakomernim menjavanjem poudarjenih in nepoudarjenih zlogov. Katera od pesmi ima enak ritem kot prvi štirje verzi Žebljarske? Ponovno preberi ali poslušaj prve štiri verze in izberi ustrezno kitico.

Od štirih do ene,
od štirih do ene
so zarje rumene,
so trate zelene,

Od nékdej lepé so Ljubljanke slovele,
al lepši od Urške bilo ni nobene,
nobene očem bilo bolj zaželene
ob času nje cvetja dekleta ne žene. –
Ko nárbolj iz zvezd je danica svetla,
narlepši iz deklic je Urška bila.
Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprék posluša, káj zijalo
neumno, káj umetni od nje pravi.


Kateri zlogi v prvih štirih verzih so naglašeni? Označi jih.

6.

Kje v izpisanem delu Žebljarske najdemo onomatopoijo? Izberi ustrezno besedo.

Pol treh, pol treh
spet puha nam meh!
<NAZAJ
>NAPREJ427/547