Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ponovno preberi verze.

vsi, fantje, možjé in dekleta in žene,
od štirih do ene
že vsi smo izmučeni:

Na kaj se, glede na rabo vejice, nanaša beseda vsi? Izberi pravilni odgovor.

Na vse naštete
(fante, može, dekleta in žene).
Na vse fante in može. Na vse fante.

Kdo je lirski subjekt oz. izpovedovalec v pesmi? Izberi pravilni odgovor.

Oton Župančič. Žebljarka. Žebljar. Obiskovalec kovačnice.

Kje v pesmi najdemo najbolj natančen podatek o tem, kdo je lirski subjekt? Izberi ustrezne verze.

Kaj je značilno za pesem Žebljarska? Izberi ali vstavi ustrezne besede.

Lirski subjekt v pesmi govori o žebljarjih v {prvi;tretji} osebi, zato lahko sklepamo, da je tudi sam žebljar .
O delovnih in življenjskih pogojih žebljarjev govori {prizadeto;neprizadeto} , izraža svoja čustva in občutja, zato je pesem {lirska;epska} .

H kateri vrsti tematike lahko uvrstimo Žebljarsko? Izberi pravilni odgovor.

K socialni tematiki. K ljubezenski tematiki. K domovinski tematiki.

Na podlagi česa si določil tematiko? Odgovori.

Kaj vse izve bralec iz Žebljarske o delu žebljarjev? Pesem ponovno preberi in napiši povezano besedilo.

Koliko ur na dan so žebljarji delali? Na urah označi začetek in konec njihovega delovnika in izračunaj skupno število delovnih ur in jo zapiši s številko.

začetek konec
dopoldan
popoldan
Žebljarji so delali 14 ur na dan.
<NAZAJ
>NAPREJ423/547